AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING TARIXI VA RIVOJLANISHI

Авторы

  • Noila Xidirova

DOI:

https://doi.org/10.47390/TS3030-3702V2I3Y2024N02

Ключевые слова:

avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, avtomatlashtirish tarixi, raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, korxonalarni avtomatlashtirish, tarmoq yechimlari, boshqaruv tizimlarining xavfsizligi, boshqaruv tizimlarining ishonchliligi.

Аннотация

Ushbu maqolada birinchi mexanik qurilmalardan tortib zamonaviy raqamli tizimlargacha bo'lgan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari tarixi va rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Axborot texnologiyalari integratsiyasi, tarmoq yechimlarini ishlab chiqish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish va takomillashtirishga ta’sir ko‘rsatgan asosiy texnologiyalar va tushunchalar evolyutsiyasi o‘rganildi. Sanoatdagi birlamchi avtomatlashtirish tizimlaridan tortib turli tarmoqlardagi zamonaviy integral boshqaruv tizimlarigacha bo‘lgan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan. Maqolada, shuningdek, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining xavfsizligi va ishonchliligi bilan bog'liq qiyinchiliklar va muammolarga e'tibor qaratilgan va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqildi.

Библиографические ссылки

A.A. Akayev va boshqalar. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari // Darslik. Toshkent – 2019.

A.T. Kenjaboyev, m.yu. Jumaniyazova. Elektron biznes asoslari // O‘quv qo‘llanma. Тоshkеnт. “Iqtisod-moliya” 2008.

German M.V. va boshqalar. Elektron tijorat va biznes // O‘quv qo‘llanma. Samarqand – 2021.

Sebastian K.Boell, Dubravka Cecez-Kecmanovic. What is an Information sistem? Conference: Proceedings of the 48th Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS), At: Kauaii, Hawaii, USA, 2015.

S.K. Ganiev, A.A. Ganiev, Z.T. Xudoyqulov. Kiberxavfsizlik asoslari // O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2020.

Жданов С.А. и др. Информatsiонные системы // Учебник для вузов. Изд.-во «Прометей», 2015.

И.Л. Чудинов, В.В. Осипова. Информaционные системы и технологии // Учебное пособие. Издательство Томского политехнического университета 2013.

И.М. Абдуллаева, Д.T. Азимов. Ахборот тизимлари менежменти // Ўқув қўлланма // Tошкент – Iqtisodiyot – 2019.

Рудакова Е.В. Признаки, виды и особенности информaционных систем // Журнал «Духовная ситуaция времени. Россия XXI век». 3 (18) 2019.

Федорова Г.Н. Информaционные системы // Учебник. Издательский центр «Академия». Москва  2013.

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_system

https://www.simplilearn.com/types-of-information-systems-andapplications-article

Загрузки

Опубликован

2024-07-01

Как цитировать

Xidirova , N. (2024). AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING TARIXI VA RIVOJLANISHI. Techscience.Uz - Topical Issues of Technical Sciences, 2(3), 12–19. https://doi.org/10.47390/TS3030-3702V2I3Y2024N02