Редакция

Бош муҳаррир:

Каримов Улуғбек 

Таҳрири ҳайъати

Усманкулов Алишер Кадиркулович - Техника фанлари доктори, профессор, Жиззах политехника университети;

Абдуназаров Жамшид Нурмухаматович - Техника фанлари доктори, доцент, Жиззах политехника университети;

Умаров Шавкат Исомиддинович – Техника фанлари доктори, доцент, Жиззах политехника университети;

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович – Техника фанлари номзоди, профессор, Жиззах политехника университети;

Мамаев Ғулом Иброхимович – Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Жиззах политехника университети.